Category: Фолклорна Дејност

Сите активности поврзани со нашeто национално богатство на фолклор се во оваа категорија.

Меѓународениот фолклорен фестивал на народни песни и ора „Д-р Владимир Полежиноски“

На 09-10.07.2021 година и покрај неизвесната временска прогноза, на платото пред Националната Установа центар за Култура “Кочо Рацин” Кичево се одржа традиционалниот Меѓународен Фолклорен Фестивал на народни песни и ора “Д-рВладимир Полежиноски” Кичево.

Continue reading…
0

Годишен концерт на КУД „Рацин“со вокално-иструментален состав

На платото пред НУ Центар за култура ,,Кочо Рацин” Кичево се одржа концертна КУД Рацин, кој наместо Велигденски концерт оваа година поради мерките одВладата се одржа подоцна на 25.05.2021 година како Годишен концерт, во вонредниуслови само со вокално-инструменталниот состав, по посебен протокол и спроведенисите мерки за заштита од вирусот.

Continue reading…
0

12-ти меѓународен фолклорен фестивал на на народни песни и ора

Центарот за култура „Кочо Рацин“ го реализираше 12-тиот по ред меѓународен фолклорен фестивал на песни и ора “Д-р Владимир Полежиноски”, кој се одржуваше три фестивалски вечери на платото од Центарот за култура.

Continue reading…
0