Na kontaktoni

Për çdo pyetje dhe përshtypje që keni, na kontaktoni në mënyrat e mëposhtpme:

Qendra e kulturës

[email protected]
+389 45 221 075

Biblioteka

[email protected]
+389 45 221 075

Vendndodhja