Na kontaktoni

Për çdo pyetje dhe përshtypje që keni, na kontaktoni në mënyrat e mëposhtpme:

Qendra e kulturës

info@kultura-k.com
+389 45 221 075

Biblioteka

library@kultura-k.com
+389 45 221 075

Vendndodhja