Rregullat për anëtarët

  1. Libër mund të huazohet vetëm me librezë anëtarësie
  2. Mund të huazohen deri në 2 libra me afat për 15 ditë
  3. Me kërkesë të shfrytëzuesit ky afat mund të vazhdohet vetëm edhe për 15 ditë tjera.
  4. Në kthim të materialit të bibliotekës, paguhet amortizim për çdo libër ( 5 den për libër ).
  5. Në rast vonese, paguhet dënim për çdo libër veç e veç ( 5 den dita ).
  6. Për librezë anëtarësie të humbur paguhet 30 den.