Biblioteka

Biblioteka jonë tashmë është pjesë e COBISS (link).

Mund të kërkoni librat e pranishëm në bibliotekën tonë duke vizituar:

https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?db=krki&mat=allmaterials&lang=sq

Shkruani titullin ose emrin e autorit te kutia e kërkimit e treguar në figurën e mësipërme me shigjetë të kuqe.

Shtypni butonin KËRKO.

Mund të shikoni cilat botime janë të disponueshme ose të huazuara në pjesën e djathtë të faqes.

Shënim: Nëse nuk mund të gjeni veprën që kërkoni, provoni përsëri duke shkruar vetëm emrin e autorit, vetëm mbiemrin e autorit, ose duke shkruar më pak fjalë nga titulli. P.sh. nëse dëshironi të kërkoni romanin “Gjenerai i ushtrisë së vdekur” nga Ismail Kadare, mund të kërkoni me vetëm Ismail, vetëm Kadare apo vetëm me gjenerali vdekur.