Kultura-K

Ekspozitë e artizanateve të bukura turke “Ebru” nga Nulifer Sali

Në foajen e Qendrës së kulturës Koço Racin – Kërçovë u mbajtë ekspozita Ebru më 18 qershor 2021 në Kërçovë. Ekspozita u mbajtë sipas protokollit të Ministrisë së Kulturës të lëshuar nga komisioni shëndetësor për mbrojtjen nga Kovid 19. Kishim nderin që prezantuese ta kemi znj. Nulifer Sali – artiste shumëvjeçare, e cila e mbajti prezantimin teorik dhe praktik rreth artit Ebru.

Continue reading…
0